اهداف

چشم انداز

بزرگترین و موفق ترین شرکت ایرانی با برند برتر و دارای تکنولوژی روز در تولید قطعات صنعتی به روش متالورژی پودر و با قابلیت تبدیل شدن به کلاس جهانی و حضور در بازارهای صادراتی و شبکه تامین خودروسازان جهانی و انتخاب اول جهت J.V در منطقه (ایران و خاورمیانه)‎

ماموریت سازمان

– انتخاب اول خودروسازان داخلی جهت تامین قطعات متالورژی پودر
– سرآمدی در ارائه قطعات متالورژی پودر با کیفیت و کمیت مورد انتظار مشتریان و با قیمت های رقابتی

ارزش های سازمانی

شرکت متالورژی پودرمشهد عنوان یکی از تامین کنند گان قطعهه سازی صنعت خودرو در کشور با هدف جلب رضایت مشتریان از طریق اجرای گام به گام ســرآمدی سازمانی ، ارزشهای سازمانی خویش را به شرح ذیل اعلام میدارد:

– تمرکز بر اجرای خواسته های مشتریان و افزایش رضایتمندی آنها
– زمینه سازی در جهت رشد و ارتقای آگاهی و مهارت کارکنان به منظور توسعه فرهنگ کارگروهی،کیفیت و مشارکت کارکنان از طریق افزایش انگیزش ،آموزش های موثر و بکارگیری سیستمهای مناسب و متناسب با اهداف سازمان
– ایجاد فرهنگ بهبود مستمر و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت و مدیریت مناسب منابع در دست با بهبود کلیه فرایندهای کاری
– توجه به مدیریت زنجیره تامین (Supply Chain Management) و زنجیره ارزش
– توسعه فرهنگ زیست محیطی ،ایمنی و بهداشت کارکنان و ایجاد محیط و فضای پاک در راستای اجرای فعالیتهای سازمان
– ارتقای سطح کیفیت بهبود مداوم مدیریت کیفیت و دستیابی به ضایعات صفر
– تحویل به موقع، تعریف اجرا و پایش شاخص های لجستیکی سازمان