9898

جشن پایان سال ۹۶ متالورژی پودر مشهد و تقدیر از برگزیدگان نظام پیشنهادات

مراسم جشن پایان سال ۱۳۹۶ با حضور مدیریت محترم عامل و اعضاء هیئت مدیره برگزار و از برگزیدگان نظام پیشنهادات با اهداء جوایز ارزنده تقدیر گردید.