بزرگترین همکاری تاریخی صنعتی ایران و روسیه در نمایشگاه اتومبیلیتی مسکو -عقد تفاهم جهت صادرات قطعات خودرویی به روش متالورژی پودر توسط مدیر عامل شرکت متالورژی پودر مشهد و نماینده کشور روسیه