دنده های مختلف برای پمپ روغن

قطعات برای صنایع لوازم خانگی، برق،گاز و خودروسازی

برخی از محصولات

قطعات برای پمپ های فشار متوسط هیدرولیک