فرصت های شغلی

حسابدار

  • کارشناس
  • 5 سال تجربه در واحد صنعتی

تضمین کیفیت

  • کارشناس (آقا )
  • حداقل 3 سال سابقه کار

مهندس صنایع

  • کارشناس (آقا )
  • حداقل 5 سال سابقه کار

اپراتور تولید

  • آقا /خانم

ارسال اطلاعات