ماموريت سازمان

انتخاب اول خودروسازان داخلی جهت تامین قطعات متالورژی پودر

سرآمدی در ارائه قطعات متالورژی پودر با کیفیت و کمیت مورد انتظار مشتریان و با قیمت های رقابتی

بينش سازمان (چشم انداز)

بزرگترین و موفق ترین شرکت ایرانی با برند برتر و دارای تکنولوژی روز در تولید قطعات صنعتی به روش متالورژی پودر و با قابلیت تبدیل شدن به کلاس جهانی و حضور در بازارهای صادراتی و شبکه تامین خودروسازان جهانی و انتخاب اول جهت J.V در منطقه (ایران و خاورمیانه)

ارزشهای سازمانی

شركت متالورژی پودرمشهد عنوان يكي از تامين كنند گان قطعه سازي صنعت خودرو در كشور با هدف جلب رضايت مشتريان از طريق اجراي گام به گام ســرآمدي سازماني ، ارزشهاي سازماني خويش را به شرح ذيل اعلام ميدارد :

  •  تمركز بر اجراي خواسته هاي مشتريان و افزايش رضايتمندي آنها،
  • زمينه سازي در جهت رشد و ارتقاي آگاهي و مهارت كاركنان به منظور توسعه فرهنگ کارگروهي،كيفيت و مشاركت كاركنان از طريق افزايش انگيزش ،آموزش هاي موثر و بكارگيري سيستمهاي مناسب و متناسب با اهداف سازمان،
  • ايجاد فرهنگ بهبود مستمر و اثربخشي سيستم مديريت كيفيت و مديريت مناسب منابع در دست با بهبود کليه فرايندهاي کاري،
  • توجه به مديريت زنجيره تامين (Supply Chain Management) و زنجيره ارزش،
  • توسعه فرهنگ زيست محيطي ،ايمني و بهداشت کارکنان و ايجاد محيط و فضاي پاک در راستاي اجراي فعاليتهاي سازمان،
  • ارتقاي سطح كيفيت بهبود مداوم مديريت كيفيت و دستيابي به ضايعات صفر،
  • تحویل بموقع ،تعریف اجرا و پایش شاخص های لجستیکی سازمان.