ماموریت سازمان

انتخاب اول خودروسازان داخلی جهت تامین قطعات متالورژی پودر

سرآمدی در ارائه قطعات متالورژی پودر با کیفیت و کمیت مورد انتظار مشتریان و با قیمت های رقابتی

بینش سازمان (چشم انداز)

بزرگترین و موفق ترین شرکت ایرانی با برند برتر و دارای تکنولوژی روز در تولید قطعات صنعتی به روش متالورژی پودر و با قابلیت تبدیل شدن به کلاس جهانی و حضور در بازارهای صادراتی و شبکه تامین خودروسازان جهانی و انتخاب اول جهت J.V در منطقه (ایران و خاورمیانه)

ارزشهای سازمانی

شرکت متالورژی پودرمشهد عنوان یکی از تامین کنند گان قطعه سازی صنعت خودرو در کشور با هدف جلب رضایت مشتریان از طریق اجرای گام به گام ســرآمدی سازمانی ، ارزشهای سازمانی خویش را به شرح ذیل اعلام میدارد :

  •  تمرکز بر اجرای خواسته های مشتریان و افزایش رضایتمندی آنها،
  • زمینه سازی در جهت رشد و ارتقای آگاهی و مهارت کارکنان به منظور توسعه فرهنگ کارگروهی،کیفیت و مشارکت کارکنان از طریق افزایش انگیزش ،آموزش های موثر و بکارگیری سیستمهای مناسب و متناسب با اهداف سازمان،
  • ایجاد فرهنگ بهبود مستمر و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت و مدیریت مناسب منابع در دست با بهبود کلیه فرایندهای کاری،
  • توجه به مدیریت زنجیره تامین (Supply Chain Management) و زنجیره ارزش،
  • توسعه فرهنگ زیست محیطی ،ایمنی و بهداشت کارکنان و ایجاد محیط و فضای پاک در راستای اجرای فعالیتهای سازمان،
  • ارتقای سطح کیفیت بهبود مداوم مدیریت کیفیت و دستیابی به ضایعات صفر،
  • تحویل بموقع ،تعریف اجرا و پایش شاخص های لجستیکی سازمان.