مدیریت شرکت متالورژی پودر مشهد ، رئوس اهداف و استراتژیهای کلان خود در حوزه مسئولیت اجتماعی به شرح ذیر اعلام می دارد :

  • انجام کسب و کار به شیوه ی اخلاقی از طریق سیاست ضد رشوه خواری
  • حمایت از اصول اخلاقی
  • حمایت از سیستم افشاگری کارکنان

1. سیاست ضد رشوه خواری

این سیاست برای همه کارکنان در هر رده کاری قابل اجراست
رشوه خواری میتواند به طریقی نظیر پرداخت نقدی ، اختصاص مزایای اجتماعی ، هدایا صورت پذیرد
جهت نظارت لازم است سالانه وضعیت مالی شرکت چک گردد و هرگونه گزارش مورد بررسی قرار گیرد.

2. حمایت از اصول اخلاقی
همه افراد شرکت موظف به :

  • 1-2- احترام به قانون : خودداری از هرگونه رشوه ، اقدام مطابق قوانین مالیاتی ، تطابق محصولات با قوانین استاندارد
  • 2-2- احترام به مشتری : عدم ترویج اطلاعات مشتری
  • 3-2- آراستگی شخصی

3. حمایت از سیستم افشاگری کارکنان
این شرکت متعهد به حفظ امنیت شغلی و روانی کارکنانی است که در زمینه افشاگری موارد غیر اخلاقی ، فساد مالی و … نقش داشته اند