مدیریت شرکت متالورژی پودر مشهد ، رئوس اهداف و استراتژیهای کلان خود در حوزه مسئولیت اجتماعی به شرح ذیر اعلام می دارد :

  • انجام کسب و کار به شیوه ی اخلاقی از طریق سیاست ضد رشوه خواری
  • حمایت از اصول اخلاقی
  • حمایت از سیستم افشاگری کارکنان

1. سياست ضد رشوه خواري

این سياست براي همه کارکنان در هر رده کاري قابل اجراست
رشوه خواري ميتواند به طریقی نظير پرداخت نقدي ، اختصاص مزایاي اجتماعی ، هدایا صورت پذیرد
جهت نظارت لازم است سالانه وضعيت مالی شرکت چک گردد و هرگونه گزارش مورد بررسی قرار گيرد.

2. حمایت از اصول اخلاقی
همه افراد شرکت موظف به :

  • 1-2- احترام به قانون : خودداري از هرگونه رشوه ، اقدام مطابق قوانين مالياتی ، تطابق محصولات با قوانين استاندارد
  • 2-2- احترام به مشتري : عدم ترویج اطلاعات مشتري
  • 3-2- آراستگی شخصی

3. حمایت از سیستم افشاگری کارکنان
این شرکت متعهد به حفظ امنيت شغلی و روانی کارکنانی است که در زمينه افشاگري موارد غير اخلاقی ، فساد مالی و … نقش داشته اند