شرکت متالورژی پودر مشهد یکی از واحدهای پیشگام در ساخت انواع قطعات آهنی و برنزی به روش متالورژی پودر میباشد که شعار کیفیت بالا ، قیمت مناسب و تحویل بموقع را بعنوان نماد سازمان انتخاب و جهت کسب رضایت مشتـریان ، سیستم مدیریت کیفیت سازمان را مبتنی بر نظام استاندارد مدیریت کیفیت صنایع خودرو IATF 16949-2016 و الزامات خاص و خواسته های مشتریان پیاده سازی کرده است. به منظور دستیابی تحقق چشم انداز و همسو با استراتژی های سازمان و کسب رضایت مشتری و توسعه همکاری با خودروسازان داخلی در راستای بهبود مستمر فرآیندهای سازمان خویش موارد زیر را مدنظر دارد:

  •  تمرکز بر اجرای خواسته های مشتریان و افزایش رضایتمندی آنها
  • زمینه سازی در جهت رشد و ارتقای آگاهی و مهارت کارکنان به منظور توسعه فرهنگ کارگروهی،کیفیت و مشارکت کارکنان از طریق افزایش انگیزش ،آموزش های موثر و بکارگیری سیستمهای مناسب و متناسب با اهداف سازمان
  • ایجاد فرهنگ بهبود مستمر و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت و مدیریت مناسب منابع در دست با بهبود کلیه فرایندهای کاری
    توجه به مدیریت زنجیره تامین (Supply Chain Management) و زنجیره ارزش
  • توسعه فرهنگ زیست محیطی ،ایمنی و بهداشت کارکنان و ایجاد محیط و فضای پاک در راستای اجرای فعالیتهای سازمان
  • ارتقای سطح کیفیت بهبود مداوم مدیریت کیفیت و دستیابی به ضایعات صفر
  • تحویل بموقع ،تعریف اجرا و پایش شاخص های لجستیکی سازمان

مدیریت ارشد سازمان ضمن نظارت بر حسن اجرا ، اثربخشی و کارآیی ، سیستم مدیریت کیفیت سازمان را در فواصل زمانی مناسب ارزیابی ، تحلیل و بازنگری نموده و در ارتباط با خط مشی کیفیت از موارد ذیل اطمینان حاصل می کند:
معرفی و درک خط مشی شرکت در سازمان،تناسب با اهداف و استراتژی های سازمان، بازنگری برای تداوم تناسب، فراهم آوردن چارچوب برای تعیین اهداف کیفیت و عملکردی ، تعهدات برآورده سازی الزامات و بهبود مستمر اثربخشی سیستم کیفیت

مدیریت و تمامی کارکنان شرکت متالورژی پودر مشهد، خود را متعهد به نگهداری ، اجرا و بهبود مستمر تمامی فرایندها و فعالیت های کاری می دانند.