جناب اقای مهندس محبی نژاد رئیس هیئت مدیره

آرش محبی نژاد

رئیس هیئت مدیره
Mr alireza eshghi

علیرضا عشقی

مدیرعامل

فرهاد خرمشاهی

مدیر تحقیق و توسعه
کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی

محمد چزگی

مدیر کنترل کیفیت
کارشناسی مهندسی مکانیک

نوشین اشرف پور

نماینده مدیریت/مدیر تضمین کیفیت
کارشناسی فیزیک

مسعود ضمیری

مدیر مهندسی
کارشناسی مهندسی مکانیک

افشین صابر

مدیر تولید
کارشناسی مهندسی مکانیک

امین شادبخت

مدیر منابع انسانی
کارشناسی ارشد مدیریت مالی

حسن احمدی

رئیس تولید
کارشناسی مهندسی مکانیک

محمد محزون

مدیر پشتیبانی
کارشناسی مهندسی مکانیک

سعید حاتمی نژاد

مدیر برنامه ریزی تولید
کارشناسی مهندسی مکانیک
ANNA-SERGEEVNA-M

MS Anna Sergeevna

همکار دفتر روسیه/مسکو
علی زارعی

علی زارعی

مدیر دفتر روسیه/مسکو