جناب اقای مهندس محبی نژاد رئیس هیئت مدیره

آرش محبی نژاد

رئیس هیئت مدیره
Mr alireza eshghi

علیرضا عشقی

مدیرعامل

سعید حاتمی نژاد

مدیر برنامه ریزی تولید
کارشناسی مهندسی مکانیک

محمد چزگی

مدیر مهندسی
کارشناسی مهندسی مکانیک

نوشین اشرف پور

نماینده مدیریت/مدیر تضمین کیفیت
کارشناسی فیزیک

حسن احمدی

مدیر تولید
کارشناسی مهندسی مکانیک

فرهاد خرمشاهی

مدیر تحقیق و توسعه
کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی

افشین صابر

مدیر تولید
کارشناسی مهندسی مکانیک

علیرضا حاجی اسماعیلی

مدیر کنترل کیفیت
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

نوشین تابان

مدیر مالی
کارشناسی ارشد حسابداری

محمد محزون

مدیر پشتیبانی
کارشناسی مهندسی مکانیک

داریوش بالاور

مدیر تامین
دکترای مدیریت زنجیره تامین
ANNA-SERGEEVNA-M

MS Anna Sergeevna

همکار دفتر روسیه/مسکو
علی زارعی

علی زارعی

مدیر دفتر روسیه/مسکو