مقالات

عضویت در انجمن شرکت های دانش بنیان

شرکت متالورژی پودر مشهد  بعنوان بزرگترین واحد تولیدی در داخل کشور،دارای دانش فنی و تجهیزات خطوط تولیدی پیشرفته میباشد که تجهیزات تست و و آزمایشگاه های خود را از معتبرترین شرکت های اروپایی و صاحب تکنولوژی خریداری و توسعه داده است عضویت در انجمن شرکت های دانش بنیان مهر تاییدی است بر ساختار علمی و فنی ما. همچنین آزمایشگاههای کنترل کیفیت ما بعنوان آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد در ایران می باشد

اطلاعات بیشتر