IMG_3582

 شرکت متالورژی پودر مشهد دانش بنیان شد

بر اساس ارزیابی صورت گرفته از جانب کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان، شرکت متالورژی پودر مشهد به عنوان شرکت دانش بنیان پذیرفته شد.