مجموعه زمان‌بندی متغیر سوپاپ (CVVT)

از جمله مهم‌ترین مجموعه‌های موجود در موتور خودرو، مجموعه تایمینگ متغیر سوپاپ می‌باشد. استفاده از مکانیزم‌های زمان‌بندی متغیر دریچه‌های ورودی و خروجی در موتور باعث می‌شود که در دورهای مختلف جرم هوای یکسانی به داخل سیلندر وارد و خارج گردد. زمان‌بندی متغیر سوپاپ یکی از روش‌های پیشرفته جهت افزایش راندمان خروجی موتور،کاهش مصرف سوخت و آلایندگی‌های زیست محیطی می‌باشد که در سال‌های اخیر با رشد چشمگیر صنعت خودرو، این مجموعه مورد توجه بیشتر خودروسازان مطرح دنیا واقع شده است.

بیشتر بدانید

تصاویر مجموعه‌های CVVT

CVVT ME15 GSI

Megamotor

CVVT EFP

IKCO

CVVT EF7

IKCO