قطعه ای فناورانه برای کاهش مصرف سوخت خودرو
متخصصان شرکت دانش بنیان متالورژی پودر مشهد موفق شدند با استفاده از پودر آهن قطعه ای برای کاهش مصرف سوخت خودرو طراحی و تولید کنند.